Enigma no. 47-49.

Emberek, és nem frakkok – A magyar művészettörténet-írás nagy alakjairól:Marosi Ernő: Henszlmann Imre, Sinkó Katalin: Ipolyi Arnold, Papp Júlia: Rómer Flóris, Szilágyi János György: Pulszky Ferenc, Gosztonyi Ferenc: Pasteiner Gyula,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 50.

Összeállítás Goya művészetéről, magyarul még soha nem publikált, Zapater barátjához írott (olykor erotikus) leveleivel, a leveleket kísérő rajzokkal és Sarah Symmons bevezető tanulmányával, illetve Martin Warnke alapvető, a Caprichos egyes…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 51.

Kétkötetes Lesznai-olvasókönyv első kötete Török Petra szerkesztésében. Forráskiadás és tanulmánygyűjtemény Lesznai Annáról, a Vasárnapi Körről, a Nyolcak művészcsoportról, Kaffka Margitról, Ritoók Emmáról, Jászi Oszkárról és sok más kortársukról.Lesznai Anna leveleivel,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 52.

Lesznai Annáról és a Kezdetben volt a kert című kulcsregényéről: a Lesznai-összeállítás második kötete, Török Petra szerkesztésében. Benne Jászi Péter, Repiszky Tamás visszaemlékezése, Lenkei Júlia írása és Markója Csilla tanulmánya…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 53.

Az Enigma 50., Goya művészetével foglalkozó számának folytatása, mely a híres Fekete festmények értelmezéseivel foglalkozik.Werner Hoffmann, Robert Hughes, Fred Licht, Markója Csilla tanulmányaival, Goya művészetelméleti szövegének és leveleinek fordításával.Marno János…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 54.

Zádor Anna (1904-1995), a magyar művészettörténet-írás nagyasszonya, vagy ahogy tanítványai becézték, a „Mama” a 80-as és a 90-es években készült interjúit adja közre az Enigma négy kötetben, kortársak és barátok…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 55.

A Zádor Anna-forráskiadás második kötete. A Zádor-interjúkat Mojzer Anna, Tímár Árpád és Hegyi Lóránd készítette. A beszélgetések szövegét R. Várkonyi Ágnes, Ruttkay Kálmán, Roska Tamás emlékezései és archív fotók kísérik,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 56.

Kortárs művészeti összeállítás az animáció és a hiperanimáció (3D animáció) műfajairól, Varga Zoltán vendégszerkesztésében, Maria Lorenzo Hernandez, Robert Russett, Varga Zoltán, Zrinyifalvi Gábor tanulmányaival.Marno János versei.

Tovább
0 Comments

Enigma no. 57.

A Zádor Anna-forráskiadás harmadik kötete. Az interjúkat Beke László, Zwickl András, Tímár Árpád, Bardoly István készítették.A Zádor Annával készített interjúkat Kelényi György visszaemlékezése vezeti be. Markója Csilla Zádor Annáról és…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 58.

A Zádor Anna-forráskiadás negyedik, utolsó kötete.Beszélgetések Zádor Annával (Matits Ferenc, Tímár Árpád, Bardoly István). Fatsar Kristóf Zádor Anna kertművészeti tanulmányairól. Fülep Lajos kiadatlan írása. Tóth Károly beszélgetése Rózsa György művészettörténésszel.Marno…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 59.

Összeállítás Gerevich Tibor, a Horthy-éra művészetörténész-kultúrpolitikusa és a római iskola kapcsolatáról, vendégszerkesztő Molnos Péter.Gerevich Tibor a korabeli sajtóban megjelent interjúinak gyűjteményével, a velencei biennálék katalóguselőszavainak fordításával.Nóvé Béla összeállítása Gogolák Lajos…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 60.

Gerevich Tibor művészettörténész pályájának korai szakaszáról Markója Csilla tanulmánya. Bardoly István az esztergomi keresztény múzeum történetéről, Gerevich működése 1915 és 1921 között a dokumentumok tükrében.Gerevich Tibor levelei Szabó Miklósnak, Genthon…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 61.

Markója Csilla, Mojzer Miklós, Jovánovics György köszöntik Marosi Ernő művészettörténészt.Tisztelgő tanulmányok Marosi Ernő kutatásai kapcsán Fülep Lajosról: Gosztonyi Ferenc, Tímár Árpád. Kőszeghy Péter az irodalomtudomány és a művészettörténet kapcsolatáról.„Kontaktusba kerülni…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 62-63.

Az „Emberek, és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai” című háromkötetes tankönyvértékű tanulmánygyűjtemény és adattár két újabb kötete, melyben Pulszky Károlyról, Palágyi Menyhértről, Ybl Ervinről, Rózsaffy Dezsőről, Felvinczi Takács…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 64.

Az Enigma 64. száma a vizuális retorika fiatal tudományágának alapszövegeit közli Blaskó Ágnes és Margitházi Beja válogatásában. Keith Kenney és Linda M. Scott „A vizuális retorika irodalmának áttekintése” című, a…

Tovább
0 Comments