Enigma no. 33.

A „Michelangelo”-paradigma:
Tankönyvértékű összeállítás a XX. század különböző művészettörténeti irányzatainak Michelangelo-értelmezéseiből Rényi András szerkesztésében: miként látja ugyanazokat a műveket a stílustörténeti, az ikonológiai és a hermeneutikai iskola? – a művészettörténetet metodikai oldalról bemutató olvasókönyv, neves művészettörténészek magyarul első ízben napvilágot látó tanulmányaival, Rényi András bevezető tanulmányával a művészettörténet-írás módszereiről, „Michelangelo paradigmáján végigragozva” (Alois Riegl, Heinrich Wölfflin, Max Dvorak, Erwin Panofsky, Otto Pächt, Oskar Bätschmann írásai).
Michelangelo műveinek reprodukcióival.