„Emberek, és nem frakkok.” A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai, 1-3.

Az Enigma háromkötetes különszámában művészettörténészek beszélnek elődeikről, nagy magyar művészettörténészekről, kritikusokról, esztétákról, gyűjtőkről és muzeológusokról, kutatókról és professzorokról, azokról, akik a magyar művészettörténet-írás XIX. századi kezdetei óta alapítói és hivatott művelői a művészettel való tudományos célú foglalatosságnak. A közel negyven tanulmányt a tárgyalt művészettörténész pályájának lexikonszócikk-szerű összefoglalása követi, és recepciójára is kitérő bibliográfia zárja le. A kötet többek között Marosi Ernő, Szilágyi János György, Perneczky Géza, Sinkó Katalin, Mojzer Miklós, Galavics Géza, Wessely Anna, Rényi András, Tóth Sándor, Pataki Gábor, Beke László és Tímár Árpád tudománytörténeti esszéit tartalmazza olyan nagy művészettörténészekről, mint Ipolyi Arnold, Rómer Flóris, Pulszky Ferenc, Pasteiner Gyula, Lyka Károly, Fülep Lajos, Popper Leó, Petrovics Elek, Hekler Antal, Éber László, Gerevich Tibor, Hoffmann Edith, Tolnay Károly, Hauser Arnold, Hevesy Iván, Farkas Zoltán, Kállai Ernő, Rabinovszky Máriusz, Lányi Jenő, Genthon István, Péter András, Dercsényi Dezső, Radocsay Dénes, Entz Géza, Csatkai Endre, Biró József, Zádor Anna, Pigler Andor, Kapossy János, Voit Pál, Balogh Jolán, Vayer Lajos, Castiglione László, Kovács Éva, Németh Lajos, Körner Éva, Szabó Júlia.

Bolti ár: 4800 Ft
Kiadói ár: 3360 Ft