Enigma no. 61.

Markója Csilla, Mojzer Miklós, Jovánovics György köszöntik Marosi Ernő művészettörténészt.
Tisztelgő tanulmányok Marosi Ernő kutatásai kapcsán Fülep Lajosról: Gosztonyi Ferenc, Tímár Árpád. Kőszeghy Péter az irodalomtudomány és a művészettörténet kapcsolatáról.
„Kontaktusba kerülni a művekkel”: Rényi András írása egy Rembrandt önarcképről. Mészáros István, Ujvári Péter, Széphelyi F. György tanulmányai.
Műemlékvédelemről Somorjay Sélysette, Galavics Géza, Gábor Eszter és Bardoly István írásai.