Enigma 65. szám: Idegenben

Az Idegenben című összeállítás a Tanácsköztársaság után külföldre emigrált magyar művészek, Kernstok Károly és Ferenczi Béni életére és munkáira vonatkozó forrásanyagokat és tanulmányokat közöl, valamint Tolnay Károly művészettörténésznek a Ferenczy ikrekhez és Erwin Panofskyhoz fűződő kapcsolatához nyújt adalékokat. 

Ára: 900 Ft.

Szerkesztette: Markója Csilla – Bardoly István


„Futóhomok öntötte el Pest mûvészetét” – Néhány szerkesztõi megjegyzés az
„Idegenben” címû összeállítás elé

Kernstok Károly emigrációban írt feljegyzései és önéletrajza – Szemelvények
Horváth Béla mûvészettörténész hagyatékának Kernstokra vonatkozó
dokumentumaiból

Kernstok Károly levelei Kosztolányi Kann Gyulának a berlini emigrációból
Balázs Kata

Levelek az aranykorból – Tolnay Károly és a Ferenczy ikrek kapcsolatának
dokumentumai

Ferenczy Béni levelei Ferenczy Noéminek az emigrációból – Szemelvények
Horváth Béla mûvészettörténész hagyatékának a Ferenczy ikrekre vonatkozó
dokumentumaiból

Balázs Kata – Markója Csilla: A Tolnay–Panofsky affér – Néhány adalék az amerikai mûvészettörténet-írás és „az elveszett budapesti mûvészettörténeti iskola” kapcsolatainak történetéhez