66
Idegenben

Enigma 65. szám: Idegenben

Az Idegenben című összeállítás a Tanácsköztársaság után külföldre emigrált magyar művészek, Kernstok Károly és Ferenczi Béni életére és munkáira vonatkozó forrásanyagokat és tanulmányokat közöl, valamint Tolnay Károly művészettörténésznek a Ferenczy ikrekhez és Erwin Panofskyhoz fűződő kapcsolatához nyújt adalékokat. 

Ára: 900 Ft.

Szerkesztette: Markója Csilla – Bardoly István


„Futóhomok öntötte el Pest mûvészetét” – Néhány szerkesztõi megjegyzés az „Idegenben” címû összeállítás elé
Kernstok Károly emigrációban írt feljegyzései és önéletrajza – Szemelvények Horváth Béla mûvészettörténész hagyatékának Kernstokra vonatkozó dokumentumaiból
Kernstok Károly levelei Kosztolányi Kann Gyulának a berlini emigrációból

Balázs Kata: Levelek az aranykorból – Tolnay Károly és a Ferenczy ikrek kapcsolatának
dokumentumai

Ferenczy Béni levelei Ferenczy Noéminek az emigrációból – Szemelvények Horváth Béla mûvészettörténész hagyatékának a Ferenczy ikrekre vonatkozó dokumentumaiból
Balázs Kata – Markója Csilla: A Tolnay–Panofsky affér – Néhány adalék az amerikai mûvészettörténet-írás és „az elveszett budapesti mûvészettörténeti iskola” kapcsolatainak történetéhez