Enigma 66. szám: Allegorikus impulzusok I.

Az Enigma 66. és 67. száma az amerikai művészetkritikusok allegóriával és avantgárddal kapcsolatos tanulmányaiból közöl válogatást Müllner András szerkesztésében. A 66. szám Müllner András bevezetője mellett Craig Owensnek az allegorikus impulzusról és Benjamin H. D. Buchlohnak az allegorikus folyamatokról szóló tanulmányait közli. 

„Az értelmezés terei” című rovatban Fehér Dávidnak Jovánovics György és Sassetta egy-egy munkájának kapcsolatáról, közös kiállítási térben létrejövő „párbeszédéről”, illetve Perneczky Gézának a Nyolcak centenáriumi kiállításáról szóló elemzései olvashatók.

Ára: 900 Ft.

HÍVÓSZÓ: ALLEGORIKUS IMPULZUSOK

Vendégszerkesztõ: Müllner András


Müllner András: Bevezetés az „Allegorikus impulzusok” címû összeállításhoz

Craig Owens: Az allegorikus impulzus – Egy posztmodern elmélet felé I.

Benjamin H. D. Buchloh: Allegorikus folyamatok – Kisajátítás és montázs a kortárs mûvészetben


MÛ/HELY: AZ ÉRTELMEZÉS TEREI

Fehér Dávid: Az értelmezés terei – Jovánovics György és Sassetta a Szépmûvészeti
Múzeumban

Perneczky Géza: Levél a szerkesztõnek – A Nyolcak centenáriumi kiállítása kapcsán