64
Vizuális retorika

Enigma 64. szám: Vizuális retorika

Az Enigma 64. száma a vizuális retorika fiatal tudományágának alapszövegeit közli Blaskó Ágnes és Margitházi Beja válogatásában Keith Kenney és Linda M. Scott„A vizuális retorika irodalmának áttekintése”című bevezető szövegével, Kenneth Burke, Greg Dickinson és Stuart Kaplan írásaival. A tematikus számot záró vizuális retorikai bibliográfia a túlnyomóan angol nyelvű szakirodalmi tételek mellett magyar szerzők vonatkozó munkáit is tartalmazza.

Ára: 900 Ft.

Szerkesztette: Blaskó Ágnes – Margitházi Beja


Blaskó Ágnes – Margitházi Beja: A vizuális retorika összeállítás elé

Keith Kenney – Linda M. Scott: A vizuális retorika irodalmának áttekintése

Kenneth Burke: Az ember – Egy definíció

Greg Dickinson: Joe retorikája – Hitelességre bukkanni a Starbucksnál

Stuart Kaplan: Vizuális metaforák a divatcikkek nyomtatott reklámképein Kiegészítõ bibliográfia a vizuális retorika témájához