91
Hauser Arnold

Enigma no. 91

Hauser Arnold (1892–1978) művészettörténész a 20. század elejének Budapestjén, részben a Vasárnapi Körben formálódó speciális, szintézisekre törekvő gondolkodás- és írásmódot egy elsősorban a művészet és irodalom társadalmi hátterére irányuló érdeklődéssel vegyítette, és több nagy sikerű könyve révén a német és angolszász nyelvterületen érvényre is juttatta, világhírnevet szerezve (többek között a művészetszociológia fogalmán keresztül) Magyarországnak. A válogatás a következő fontosabb szövegeket tartalmazza Hausertől, illetve vele kapcsolatosan: Hauser emigrációja (1919) előtt Magyarországon megjelent, magyar nyelvű írásait (körülbelül harminc esszé és kritika); Hauser bécsi korszakának (1924–1938) egyik fontos szövegét; válogatott dokumentumokat Hauser életéről és szakmai tevékenységéről (levelek, képek, hivatalos iratok, önéletrajzok, interjú Hauser özvegyével); továbbá Zuh Deodáth bevezetőjét Hauser eddigi legbővebb életrajzi összefoglalójával és Markója Csilla tanulmányát Hauser, Lukács és Alexander Bernát kapcsolatáról, illetve Hauser műkritikusi tevékenységéről. Hauser korai művészeti kritikái a korabeli Budapest kulturális életének keresztmetszetét adják. Ez a válogatás beteljesíti azt a munkát, amelyet Tímár Árpád a hetvenes években kezdett el a korai Hauser bibliográfiájának összeállításával ‒ számunkat az ő emlékének ajánlottuk. A bécsi korszakhoz tartozó szövegrekonstrukció és -fordítás bécsi levéltári kutatásokon alapul.

Szerkesztette: Markója Csilla és Bardoly István
Vendégszerkesztõ: Zuh Deodáth

Ára: 900 Ft


HÍVÓSZÓ – TÍMÁR ÁRPÁD EMLÉKÉRE
Markója Csilla: Tímár Árpád emlékére
Fülep Lajos: Nemzeti öncélúság (1934)


MERIDIÁN – A KORAI HAUSER
Zuh Deodáth: Bevezetõ a Hauser Arnold-olvasókönyvhöz
Válogatás Hauser Arnold ifjúkori írásaiból
Hauser Arnold: Az anyagválasztás szociológiájához


TRÓPUSOK – HAUSER-DOKUMENTUMOK
Hauser Arnold levelezésébõl
Hauser Arnold két önéletrajza
Velünk élõ kultúrtörténet – Beszélgetés Hauser Arnoldról Hauser Arnoldné
Borus Rózsával

Markója Csilla: „A dolgok lényegének megragadása” – Hauser Arnold, a kritikus
Deodáth Zuh: The Early Works of Arnold Hauser – A Reader