Enigma no. 23.

Az Enigma nagy sikerű, azóta már elfogyott 7. számának folytatása, a XX. század második felének talán legnagyobb, híres-hírhedt festőművészéről, Francis Baconről szóló összeállítás második része. Benne visszaemlékezések Bacon munkamódszerére, műtermére,…

Tovább

Enigma no. 26-27.

Marcel Proust világhírű művének legfontosabb külföldi értelmezéseit magyarul hozzáférhetővé tevő hiánypótló összeállítás (André Gide, Jean Cocteau, Jean Giraudoux, Roland Barthes, Hans Belting, Gérard Genette és mások írásaival – vendégszerkesztő: Lackfi…

Tovább

Enigma no. 28.

Az I. világháborús magyar és osztrák hadifestészetről (Strobl: Történetek és jelenetek az osztrák Sajtóhadiszállás életéből); Farkas István frontnaplójával, Mednyánszky László frontról írt leveleivel, naplófeljegyzéseivel, és egyéb dokumentumokkal. Moholy-Nagy László tábori…

Tovább

Enigma no. 29.

Elméleti írások az I. világháború ideológiáiról és a világháborús művészetről (Max Scheler, Walter Benjamin, Hannes Böhringer és mások írásai).Rainer Maria Rilke és Guillaume Apollinaire világháborús költészetéből és költészetéről: Pór Péter…

Tovább

Enigma no. 32.

Hantai Simon, Franciaországban élő magyar képzőművész levelezése Jacques Derrida és Jean-Luc Nancy filozófusokkal, kalligráfián alapuló képzőművészeti munkáiról, írás és kép kapcsolatáról, Berecz Ágnes bevezető tanulmányával.Szabó Zsigmond Merleau-Ponty fenomenológiai ontológiájáról.

Tovább

Enigma no. 33.

A „Michelangelo”-paradigma:Tankönyvértékű összeállítás a XX. század különböző művészettörténeti irányzatainak Michelangelo-értelmezéseiből Rényi András szerkesztésében: miként látja ugyanazokat a műveket a stílustörténeti, az ikonológiai és a hermeneutikai iskola? – a művészettörténetet metodikai…

Tovább

Enigma no. 34.

A századeleji osztrák hangulatkép-festészet („Stimmungsimpressionismus”) bemutatása, és kapcsolatai a magyar hangulatfestőkkel. Levelek, visszaemlékezések. Gonda Béla korabeli interjúja Tina Blauval. Carl Moll Emil Jakob Schindlerről. Kortárs írások Mednyánszky Lászlóról (Tamás Henrik,…

Tovább

Enigma no. 35.

Tankönyvértékű összeállítás művészeti iskolák számára különböző színtanokból, köztük Goethe, Schopenhauer és Philipp Otto Runge színelméleti írásaiból, valamint a szecesszió ezoterikus színtanaiból (Leadbeater, Blavatsky). Runge levélváltása Goethével és Tieck-kel. Schopenhauer magyarul…

Tovább

Enigma no. 36.

Művészettörténeti tanulmányok Millet, Daumier és Van Gogh művészetéről, pályájuk alakulásáról, valamint műveik egymásra gyakorolt hatásairól. Millet legújabb monográfusa, Lepoittevin és mások írásaival.

Tovább

Enigma no. 37-38.

Miként jeleníthető meg mégis a holokauszt ábrázolhatatlan tragédiája a kortárs művészetben? Elméleti írások a traumatikus élmény megjelenítésének és vizuális kommunikációjának problémáiról, illetve olyan kortárs műalkotások ismertetése, melyek a hagyományos művészeti…

Tovább

Enigma no. 39.

Jean Clair, Thierry de Duve, Hans Belting és Házas Nikoletta tanulmányai Duchampról, Tatai Erzsébet Duchamp a kortárs magyar művészetre gyakorolt hatásáról, valamint Ébli Gábor és Görgényi Frigyes Duchamp magyarországi kapcsolatairól,…

Tovább

Enigma no. 40.

Formabontó összeállítás a „comics” műfajáról Gróf Balázs, Háy Ágnes, Filó Vera, Baksai József, Roskó Gábor, Zrinyifalvi Gábor, Zrinyifalvi Dániel, A zomancangelz és az 1000%, Várnagy Tibor, Bodóczky István, Kedves Lili,…

Tovább

Enigma no. 41.

Tankönyvértékű összeállítás a vizuális kultúra tudományának alapszövegeiből Bán Zsófia szerkesztésében, Bán Zsófia, W. J. T. Mitchell, Nicolas Mirzoeff, Norman Bryson, Kaja Silverman és Mieke Bal írásaival.Marno János verseivel és olvasónaplójával.

Tovább

Enigma no. 42.

A Soá című számunk a holokauszt reprezentációs lehetőségeivel foglalkozó kiadványunk (37-38.) folytatása, Turai Hedvig szerkesztésében. Ernst van Alphen, Bernhard Purin, Rév István, Bán Zsófia, Dora Apel, Orbán Katalin és Turai…

Tovább

Enigma no. 43-44.

Nagy port felverő összeállítás Munkácsy művészetéről és az MNG Munkácsy-kiállításának tanulságairól, Molnos Péter Essünk neki Munkácsynak! című vitaindító pamfletjével.Hozzászólások az ún. Munkácsy-kérdéshez: Markója Csilla, Perneczky Géza, Gosztonyi Ferenc, Gellér Katalin,…

Tovább

Enigma no. 45.

Összeállítás a kortárs művészet új, köztéri megjelenési formáiról, összefoglaló nevén a street art-ról (graffitiről, matricázásról, gördeszka-művészetről stb.) Bordács Andrea szerkesztésében.Gregory Sholette, Bodó Balázs, Susane Schafer-Wiery, Rieder Gábor, Petrányi Zsolt, Eleöd…

Tovább

Enigma no. 46.

Tankönyvértékű összeállítás Aby Warburg művészettörténész életéről és munkásságáról, Rényi András szerkesztésében, Warburg kiadatlan írásaival Széphelyi F. György fordításában. Aby Warburg: Burckhardt és Nietzsche; Dolgozó parasztok burgundi falikárpitokon és Manet: Reggeli…

Tovább

Enigma no. 47-49.

Emberek, és nem frakkok – A magyar művészettörténet-írás nagy alakjairól:Marosi Ernő: Henszlmann Imre, Sinkó Katalin: Ipolyi Arnold, Papp Júlia: Rómer Flóris, Szilágyi János György: Pulszky Ferenc, Gosztonyi Ferenc: Pasteiner Gyula,…

Tovább

Enigma no. 50.

Összeállítás Goya művészetéről, magyarul még soha nem publikált, Zapater barátjához írott (olykor erotikus) leveleivel, a leveleket kísérő rajzokkal és Sarah Symmons bevezető tanulmányával, illetve Martin Warnke alapvető, a Caprichos egyes…

Tovább

Enigma no. 51.

Kétkötetes Lesznai-olvasókönyv első kötete Török Petra szerkesztésében. Forráskiadás és tanulmánygyűjtemény Lesznai Annáról, a Vasárnapi Körről, a Nyolcak művészcsoportról, Kaffka Margitról, Ritoók Emmáról, Jászi Oszkárról és sok más kortársukról.Lesznai Anna leveleivel,…

Tovább

Enigma no. 52.

Lesznai Annáról és a Kezdetben volt a kert című kulcsregényéről: a Lesznai-összeállítás második kötete, Török Petra szerkesztésében. Benne Jászi Péter, Repiszky Tamás visszaemlékezése, Lenkei Júlia írása és Markója Csilla tanulmánya…

Tovább

Enigma no. 53.

Az Enigma 50., Goya művészetével foglalkozó számának folytatása, mely a híres Fekete festmények értelmezéseivel foglalkozik.Werner Hoffmann, Robert Hughes, Fred Licht, Markója Csilla tanulmányaival, Goya művészetelméleti szövegének és leveleinek fordításával.Marno János…

Tovább

Enigma no. 54.

Zádor Anna (1904-1995), a magyar művészettörténet-írás nagyasszonya, vagy ahogy tanítványai becézték, a „Mama” a 80-as és a 90-es években készült interjúit adja közre az Enigma négy kötetben, kortársak és barátok…

Tovább

Enigma no. 55.

A Zádor Anna-forráskiadás második kötete. A Zádor-interjúkat Mojzer Anna, Tímár Árpád és Hegyi Lóránd készítette. A beszélgetések szövegét R. Várkonyi Ágnes, Ruttkay Kálmán, Roska Tamás emlékezései és archív fotók kísérik,…

Tovább

Enigma no. 56.

Kortárs művészeti összeállítás az animáció és a hiperanimáció (3D animáció) műfajairól, Varga Zoltán vendégszerkesztésében, Maria Lorenzo Hernandez, Robert Russett, Varga Zoltán, Zrinyifalvi Gábor tanulmányaival.Marno János versei.

Tovább

Enigma no. 57.

A Zádor Anna-forráskiadás harmadik kötete. Az interjúkat Beke László, Zwickl András, Tímár Árpád, Bardoly István készítették.A Zádor Annával készített interjúkat Kelényi György visszaemlékezése vezeti be. Markója Csilla Zádor Annáról és…

Tovább

Enigma no. 58.

A Zádor Anna-forráskiadás negyedik, utolsó kötete.Beszélgetések Zádor Annával (Matits Ferenc, Tímár Árpád, Bardoly István). Fatsar Kristóf Zádor Anna kertművészeti tanulmányairól. Fülep Lajos kiadatlan írása. Tóth Károly beszélgetése Rózsa György művészettörténésszel.Marno…

Tovább

Enigma no. 59.

Összeállítás Gerevich Tibor, a Horthy-éra művészetörténész-kultúrpolitikusa és a római iskola kapcsolatáról, vendégszerkesztő Molnos Péter.Gerevich Tibor a korabeli sajtóban megjelent interjúinak gyűjteményével, a velencei biennálék katalóguselőszavainak fordításával.Nóvé Béla összeállítása Gogolák Lajos…

Tovább

Enigma no. 60.

Gerevich Tibor művészettörténész pályájának korai szakaszáról Markója Csilla tanulmánya. Bardoly István az esztergomi keresztény múzeum történetéről, Gerevich működése 1915 és 1921 között a dokumentumok tükrében.Gerevich Tibor levelei Szabó Miklósnak, Genthon…

Tovább

Enigma no. 61.

Markója Csilla, Mojzer Miklós, Jovánovics György köszöntik Marosi Ernő művészettörténészt.Tisztelgő tanulmányok Marosi Ernő kutatásai kapcsán Fülep Lajosról: Gosztonyi Ferenc, Tímár Árpád. Kőszeghy Péter az irodalomtudomány és a művészettörténet kapcsolatáról.„Kontaktusba kerülni…

Tovább

Enigma no. 62-63.

Az „Emberek, és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai” című háromkötetes tankönyvértékű tanulmánygyűjtemény és adattár két újabb kötete, melyben Pulszky Károlyról, Palágyi Menyhértről, Ybl Ervinről, Rózsaffy Dezsőről, Felvinczi Takács…

Tovább

Enigma no. 64.

Az Enigma 64. száma a vizuális retorika fiatal tudományágának alapszövegeit közli Blaskó Ágnes és Margitházi Beja válogatásában. Keith Kenney és Linda M. Scott „A vizuális retorika irodalmának áttekintése” című, a…

Tovább