108
Emberek
és nem frakkok 6.

Enigma no. 108

„EMBEREK ÉS NEM FRAKKOK” – A MAGYAR MŰVÉSZETTÖRTÉNET-ÍRÁS
NAGY ALAKJAI 6.

Szerkesztette: Markója Csilla és Bardoly István

2021. évi második két számunk a művészettörténet tudománytörténetének eddigi legnagyobb vállalkozását folytatta, amelynek során az elmúlt évtizedben öt tematikus Enigma-számban közel 40 szerző, köztük több akadémikus, egyetemi tanár stb. írt a magyar művészettörténetírás nagy alakjairól. Az Emberek és nem frakkok 6. és 7. számában művészettörténészek beszélnek elődeikről, nagy magyar művészettörténészekről, kritikusokról, esztétákról, gyűjtőkről és muzeológusokról, kutatókról és professzorokról, azokról, akik a magyar művészettörténet-írás XIX. századi kezdetei óta alapítói és hivatott művelői a művészettel való tudományos célú foglalatosságnak. A tanulmányokat a tárgyalt művészettörténész pályájának lexikonszócikk-szerű összefoglalása követi, és recepciójára is kitérő bibliográfia zárja le.

HÍVÓSZÓ – A MÛVÉSZETTÖRTÉNET-ÍRÁS ARCKÉPCSARNOKA
Markója Csilla: A „Frakkok” kézikönyv és a magyar mûvészettörténeti historiográfia

MERIDIÁN – FRAKKOK 6.
Tátrai Vilmos: Pigler Andor (1899–1992)
Sümegi György: Oltványi (Ártinger) Imre (1893–1963)
Szakács Béla Zsolt: Csemegi József (1909–1963)
Végh János: Kampis Antal (1903–1982) – Egy elfelejtett mûvészettörténész
Haris Andrea: Aggházy Mária (1913–1994) – „Hekler Antal professzortól magával hozott
akribiával”

Jávor Anna: Garas Klára (1919–2017)
Sisa József: Komárik Dénes (1929–2017)
Hornyik Sándor: Frank János (1925–2004)
Szilágyi András: Mojzer Miklós (1931–2014)
Rövidítésjegyzék