109
Emberek
és nem frakkok 7.

Enigma no. 109

„EMBEREK ÉS NEM FRAKKOK” – A MAGYAR MŰVÉSZETTÖRTÉNET-ÍRÁS
NAGY ALAKJAI 7.

Szerkesztette: Markója Csilla és Bardoly István

2021. évi második két számunk a művészettörténet tudománytörténetének eddigi legnagyobb vállalkozását folytatta, amelynek során az elmúlt évtizedben öt tematikus Enigma-számban közel 40 szerző, köztük több akadémikus, egyetemi tanár stb. írt a magyar művészettörténet-írás nagy alakjairól. Az Emberek és nem frakkok 6. és 7. számában művészettörténészek beszélnek elődeikről, nagy magyar művészettörténészekről, kritikusokról, esztétákról, gyűjtőkről és muzeológusokról, kutatókról és professzorokról, azokról, akik a magyar művészettörténet-írás XIX. századi kezdetei óta alapítói és hivatott művelői a művészettel való tudományos célú foglalatosságnak. A tanulmányokat a tárgyalt művészettörténész pályájának lexikonszócikk-szerű összefoglalása követi, és recepciójára is kitérő bibliográfia zárja le.

HÍVÓSZÓ – MARNO HERMENEUTIKA
Markója Csilla – Bartók Imre – Szabó Marcell – Bethlenfalvy Gergely – Radics
Viktória: Marno János Hermeneutikája – Öt verselemzés egy hatodik apropóján


MERIDIÁN – FRAKKOK 7.
Tóth Károly: Gerõ Ödön (1863–1939)
Ferkai András – Sebestyén Ágnes Anna: Bierbauer (Borbíró) Virgil (1893–1956)
Gödölle Mátyás – Serfõzõ Szabolcs: Rózsa György (1925–2008) – A „képfilológus”
Ember Ildikó: Urbach Zsuzsa (1933–2020)
Fehér Ildikó: Boskovits Miklós (1935–2011)
Szakács Béla Zsolt: Marosi Ernõ (1940–2021) – A középkorkutató mûvészettörténész
Király Erzsébet: Sinkó Katalin (1941–2013)
Rövidítésjegyzék