67
Allegorikus
impulzusok 2.

Enigma 67. szám: Allegorikus impulzusok II.

Az „Allegorikus impulzusok” összeállítás második része közli Craig Owens tanulmányának folytatását, valamint az allegória elméletének a magyar avantgárd művészetre vonatkozó olvasatait: Müllner Andrásnak Erdély Miklósról, valamint Kádár Annának Bódy Gábor és Tímár Péter Privát történelem című filmjéről szóló írását. 

A 70-71-es szám Nádas Péter-összeállításának bevezetéseként ebben a számban olvasható Markója Csilla tanulmánya kép és regény kapcsolatáról Nádas Péter életművében.

Ára: 900 Ft.

HÍVÓSZÓ: ALLEGORIKUS IMPULZUSOK 2.

Vendégszerkesztõ: Müllner András


Craig Owens: Az allegorikus impulzus – Egy posztmodern elmélet felé II.

Müllner András: Allegorikus impulzusok Erdély Miklós életmûvében

Kádár Anna: Történelmi szomorújáték – A Privát történelem egy lehetséges olvasata


MÛ/HELY: NÁDAS PÉTER PÁRHUZAMOSAI

Markója Csilla: A mérleg nyelve – Kép és regény: Nádas Péter párhuzamosai