Kép-alá-írások. Művészek a művészetről.

A kötetben kortárs magyar képzőművészek szólnak hozzá aktuális művészetelméleti problémákhoz, új tendenciákat, jelenségeket értelmeznek vagy a művészet helyzetére reflektálnak.A kötet szerzői: Bak Imre, Beöthy Balázs, Bukta Imre, Csáky M. C.,…

Tovább
0 Comments

Markója Csilla: Egy másik Mednyánszky

Tíz év kutatómunka után megjelent Markója Csilla művészettörténész Mednyánszky-monográfiája, melyben 400 oldalon, közel 150 színes és 250 fekete-fehér illusztráció segítségével, vadonatúj koncepció alapján, és az életmű nehezen hozzáférhető, szlovák köz-…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 10.

Cézanne-ról Gottfried Boehm és M. Merleau-Ponty írása. Karlheinz Lüdeking elmélkedése a „képek vitájáról” Giottótól Cézanne-on át Anselm Kieferig. Révész Donka esszéje T. S Eliot Sweeney-jén keresztül köti össze Bacon és…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 11-12.

Marno János és Tandori Dezső Rilke-versenyfordítása. Henrich von Kleist A marionettszínház című szövegéről Clemens Brentano, Achim von Arnim, Paul de Man, Constantin Behler, Graham Ilse és Dózsai Mónika. A Szerzetes…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 13.

Gilles Deleuze Nietzschéről, Platónról, Spinozáról és az immanenciáról. (Vendégszerkesztő:Takács Ádám). Paul Auster: A magányosság föltalálása (részlet). Walter Benjamin esszéje és Philippe Lacoue-Labarthe tanulmánya Friedrich Hölderlinről, Tandori Dezső két új Hölderlin-fordításával….

Tovább
0 Comments

Enigma no. 14-15.

Révolte – lázadás. Földényi László válogatása Cesare Pavese, Jean-Paul Sartre, S. I. Witkiewicz, Th. W. Adorno, E. M. Cioran, Maurice Blanchot, Robert Walser, Bernd Mattheus, Ernst Fuhrmann, Georges Bataille, Albert…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 16.

A modern regényt megújító francia író, Raymond Roussel művészetéről; részletek Roussel írásaiból (Vendégszerkesztő: Házas Nikoletta). A térkép mint reprezentáció, és kapcsolatai a művészettel (E. H. Gombrich, Suzi Gablik, Buci-Glucksmann írásai)….

Tovább
0 Comments

Enigma no. 17.

Van Gogh híres, parasztcipőket ábrázoló festményének Heidegger-féle (A műalkotás eredete című művében kifejtett) értelmezése nyomán kialakult művészetelméleti vita, amely a művészettörténet és az esztétika eltérő módszereinek egy konkrét kép elemzése…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 18-19.

Van Gogh színtanáról és szimbolikájáról (Kurt Badt, Max Raphael, Jan Bialostocki és mások írásai). A 17. számban közölt vita folytatása Derrida hozzászólásával. A keret és a képzőművészeti ábrázolás: a reprezentáció…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 20-21.

Rainer Maria Rilke versei Marno János és Tandori Dezső fordításaiban. Marno János, Tandori Dezső költeményei. Rényi András Rilkéről és a gravitációról mint létmetaforáról. Szobor – tánc – gravitáció: Kurt Badt,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 23.

Az Enigma nagy sikerű, azóta már elfogyott 7. számának folytatása, a XX. század második felének talán legnagyobb, híres-hírhedt festőművészéről, Francis Baconről szóló összeállítás második része. Benne visszaemlékezések Bacon munkamódszerére, műtermére,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 26-27.

Marcel Proust világhírű művének legfontosabb külföldi értelmezéseit magyarul hozzáférhetővé tevő hiánypótló összeállítás (André Gide, Jean Cocteau, Jean Giraudoux, Roland Barthes, Hans Belting, Gérard Genette és mások írásaival – vendégszerkesztő: Lackfi…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 28.

Az I. világháborús magyar és osztrák hadifestészetről (Strobl: Történetek és jelenetek az osztrák Sajtóhadiszállás életéből); Farkas István frontnaplójával, Mednyánszky László frontról írt leveleivel, naplófeljegyzéseivel, és egyéb dokumentumokkal. Moholy-Nagy László tábori…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 29.

Elméleti írások az I. világháború ideológiáiról és a világháborús művészetről (Max Scheler, Walter Benjamin, Hannes Böhringer és mások írásai).Rainer Maria Rilke és Guillaume Apollinaire világháborús költészetéből és költészetéről: Pór Péter…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 32.

Hantai Simon, Franciaországban élő magyar képzőművész levelezése Jacques Derrida és Jean-Luc Nancy filozófusokkal, kalligráfián alapuló képzőművészeti munkáiról, írás és kép kapcsolatáról, Berecz Ágnes bevezető tanulmányával.Szabó Zsigmond Merleau-Ponty fenomenológiai ontológiájáról.

Tovább
0 Comments

Enigma no. 33.

A „Michelangelo”-paradigma:Tankönyvértékű összeállítás a XX. század különböző művészettörténeti irányzatainak Michelangelo-értelmezéseiből Rényi András szerkesztésében: miként látja ugyanazokat a műveket a stílustörténeti, az ikonológiai és a hermeneutikai iskola? – a művészettörténetet metodikai…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 34.

A századeleji osztrák hangulatkép-festészet („Stimmungsimpressionismus”) bemutatása, és kapcsolatai a magyar hangulatfestőkkel. Levelek, visszaemlékezések. Gonda Béla korabeli interjúja Tina Blauval. Carl Moll Emil Jakob Schindlerről. Kortárs írások Mednyánszky Lászlóról (Tamás Henrik,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 35.

Tankönyvértékű összeállítás művészeti iskolák számára különböző színtanokból, köztük Goethe, Schopenhauer és Philipp Otto Runge színelméleti írásaiból, valamint a szecesszió ezoterikus színtanaiból (Leadbeater, Blavatsky). Runge levélváltása Goethével és Tieck-kel. Schopenhauer magyarul…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 36.

Művészettörténeti tanulmányok Millet, Daumier és Van Gogh művészetéről, pályájuk alakulásáról, valamint műveik egymásra gyakorolt hatásairól. Millet legújabb monográfusa, Lepoittevin és mások írásaival.

Tovább
0 Comments

Enigma no. 37-38.

Miként jeleníthető meg mégis a holokauszt ábrázolhatatlan tragédiája a kortárs művészetben? Elméleti írások a traumatikus élmény megjelenítésének és vizuális kommunikációjának problémáiról, illetve olyan kortárs műalkotások ismertetése, melyek a hagyományos művészeti…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 39.

Jean Clair, Thierry de Duve, Hans Belting és Házas Nikoletta tanulmányai Duchampról, Tatai Erzsébet Duchamp a kortárs magyar művészetre gyakorolt hatásáról, valamint Ébli Gábor és Görgényi Frigyes Duchamp magyarországi kapcsolatairól,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 40.

Formabontó összeállítás a „comics” műfajáról Gróf Balázs, Háy Ágnes, Filó Vera, Baksai József, Roskó Gábor, Zrinyifalvi Gábor, Zrinyifalvi Dániel, A zomancangelz és az 1000%, Várnagy Tibor, Bodóczky István, Kedves Lili,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 41.

Tankönyvértékű összeállítás a vizuális kultúra tudományának alapszövegeiből Bán Zsófia szerkesztésében, Bán Zsófia, W. J. T. Mitchell, Nicolas Mirzoeff, Norman Bryson, Kaja Silverman és Mieke Bal írásaival.Marno János verseivel és olvasónaplójával.

Tovább
0 Comments

Enigma no. 42.

A Soá című számunk a holokauszt reprezentációs lehetőségeivel foglalkozó kiadványunk (37-38.) folytatása, Turai Hedvig szerkesztésében. Ernst van Alphen, Bernhard Purin, Rév István, Bán Zsófia, Dora Apel, Orbán Katalin és Turai…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 43-44.

Nagy port felverő összeállítás Munkácsy művészetéről és az MNG Munkácsy-kiállításának tanulságairól, Molnos Péter Essünk neki Munkácsynak! című vitaindító pamfletjével.Hozzászólások az ún. Munkácsy-kérdéshez: Markója Csilla, Perneczky Géza, Gosztonyi Ferenc, Gellér Katalin,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 45.

Összeállítás a kortárs művészet új, köztéri megjelenési formáiról, összefoglaló nevén a street art-ról (graffitiről, matricázásról, gördeszka-művészetről stb.) Bordács Andrea szerkesztésében.Gregory Sholette, Bodó Balázs, Susane Schafer-Wiery, Rieder Gábor, Petrányi Zsolt, Eleöd…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 46.

Tankönyvértékű összeállítás Aby Warburg művészettörténész életéről és munkásságáról, Rényi András szerkesztésében, Warburg kiadatlan írásaival Széphelyi F. György fordításában. Aby Warburg: Burckhardt és Nietzsche; Dolgozó parasztok burgundi falikárpitokon és Manet: Reggeli…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 47-49.

Emberek, és nem frakkok – A magyar művészettörténet-írás nagy alakjairól:Marosi Ernő: Henszlmann Imre, Sinkó Katalin: Ipolyi Arnold, Papp Júlia: Rómer Flóris, Szilágyi János György: Pulszky Ferenc, Gosztonyi Ferenc: Pasteiner Gyula,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 50.

Összeállítás Goya művészetéről, magyarul még soha nem publikált, Zapater barátjához írott (olykor erotikus) leveleivel, a leveleket kísérő rajzokkal és Sarah Symmons bevezető tanulmányával, illetve Martin Warnke alapvető, a Caprichos egyes…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 51.

Kétkötetes Lesznai-olvasókönyv első kötete Török Petra szerkesztésében. Forráskiadás és tanulmánygyűjtemény Lesznai Annáról, a Vasárnapi Körről, a Nyolcak művészcsoportról, Kaffka Margitról, Ritoók Emmáról, Jászi Oszkárról és sok más kortársukról.Lesznai Anna leveleivel,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 52.

Lesznai Annáról és a Kezdetben volt a kert című kulcsregényéről: a Lesznai-összeállítás második kötete, Török Petra szerkesztésében. Benne Jászi Péter, Repiszky Tamás visszaemlékezése, Lenkei Júlia írása és Markója Csilla tanulmánya…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 53.

Az Enigma 50., Goya művészetével foglalkozó számának folytatása, mely a híres Fekete festmények értelmezéseivel foglalkozik.Werner Hoffmann, Robert Hughes, Fred Licht, Markója Csilla tanulmányaival, Goya művészetelméleti szövegének és leveleinek fordításával.Marno János…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 54.

Zádor Anna (1904-1995), a magyar művészettörténet-írás nagyasszonya, vagy ahogy tanítványai becézték, a „Mama” a 80-as és a 90-es években készült interjúit adja közre az Enigma négy kötetben, kortársak és barátok…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 55.

A Zádor Anna-forráskiadás második kötete. A Zádor-interjúkat Mojzer Anna, Tímár Árpád és Hegyi Lóránd készítette. A beszélgetések szövegét R. Várkonyi Ágnes, Ruttkay Kálmán, Roska Tamás emlékezései és archív fotók kísérik,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 56.

Kortárs művészeti összeállítás az animáció és a hiperanimáció (3D animáció) műfajairól, Varga Zoltán vendégszerkesztésében, Maria Lorenzo Hernandez, Robert Russett, Varga Zoltán, Zrinyifalvi Gábor tanulmányaival.Marno János versei.

Tovább
0 Comments

Enigma no. 57.

A Zádor Anna-forráskiadás harmadik kötete. Az interjúkat Beke László, Zwickl András, Tímár Árpád, Bardoly István készítették.A Zádor Annával készített interjúkat Kelényi György visszaemlékezése vezeti be. Markója Csilla Zádor Annáról és…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 58.

A Zádor Anna-forráskiadás negyedik, utolsó kötete.Beszélgetések Zádor Annával (Matits Ferenc, Tímár Árpád, Bardoly István). Fatsar Kristóf Zádor Anna kertművészeti tanulmányairól. Fülep Lajos kiadatlan írása. Tóth Károly beszélgetése Rózsa György művészettörténésszel.Marno…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 59.

Összeállítás Gerevich Tibor, a Horthy-éra művészetörténész-kultúrpolitikusa és a római iskola kapcsolatáról, vendégszerkesztő Molnos Péter.Gerevich Tibor a korabeli sajtóban megjelent interjúinak gyűjteményével, a velencei biennálék katalóguselőszavainak fordításával.Nóvé Béla összeállítása Gogolák Lajos…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 60.

Gerevich Tibor művészettörténész pályájának korai szakaszáról Markója Csilla tanulmánya. Bardoly István az esztergomi keresztény múzeum történetéről, Gerevich működése 1915 és 1921 között a dokumentumok tükrében.Gerevich Tibor levelei Szabó Miklósnak, Genthon…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 61.

Markója Csilla, Mojzer Miklós, Jovánovics György köszöntik Marosi Ernő művészettörténészt.Tisztelgő tanulmányok Marosi Ernő kutatásai kapcsán Fülep Lajosról: Gosztonyi Ferenc, Tímár Árpád. Kőszeghy Péter az irodalomtudomány és a művészettörténet kapcsolatáról.„Kontaktusba kerülni…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 62-63.

Az „Emberek, és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai” című háromkötetes tankönyvértékű tanulmánygyűjtemény és adattár két újabb kötete, melyben Pulszky Károlyról, Palágyi Menyhértről, Ybl Ervinről, Rózsaffy Dezsőről, Felvinczi Takács…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 64.

Az Enigma 64. száma a vizuális retorika fiatal tudományágának alapszövegeit közli Blaskó Ágnes és Margitházi Beja válogatásában. Keith Kenney és Linda M. Scott „A vizuális retorika irodalmának áttekintése” című, a…

Tovább
0 Comments