Rövidítések

Rövidítések   BFL Budapest Főváros Levéltára   Frakkok 2007. „Emberek, és nem frakkok”. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény. [Enigma, No 47., 48., 49.] Szerk. Markója Csilla, Bardoly István….

Tovább
0 Comments

Wilde János: Az utolsó humanista

Wilde János Az utolsó humanista1   Ha egy nagy ember hal meg, a gyász nem csak a család közösségét érinti. Az emberi nagyság előtti csodálat, elérzékenyülés enyhíti a veszteség okozta…

Tovább
0 Comments

Karl Maria Swoboda néhány levele Wilde Jánosnak

Kovács Gergely Karl Maria Swoboda néhány levele Wilde Jánosnak Adalékok a bécsi iskola magyar kapcsolatainak recepciójához   Karl Maria Swoboda és Wilde János kapcsolata főleg „nagy elődjük”, az őket 1913-ban,…

Tovább
0 Comments

Tolnai Károly levelei Wilde Jánosnak

Tolnai Károly levelei Wilde Jánosnak1     Tolnai Károly2 – Wilde Jánosnak, Bécs, [1918]. október 23.3   okt. 23. Mélyen tisztelt Doktor Úr!   Több mint egy hete, hogy megfogadtam…

Tovább
0 Comments

Feleky Géza – Új Kisfaludysta

Feleky Géza Új Kisfaludysta1 (Petrovics Elekről)   Régen volt, igen régen volt, amikor még illett vezércikkben foglalkozni a Kisfaludy-Társaság tagjainak tagválasztásaival. Akkor Greguss Ágost képviselte ott az esztétikát és Salamon…

Tovább
0 Comments

Schuster Gyula levelei Wilde Jánosnak

Schuster Gyula levelei Wilde Jánosnak1   Schuster Gyula2 – Wilde Jánosnak, 1914. augusztus 21.3   Kedves Wilde úr, hálásan köszönöm a lapját. Oroszország felé megyünk, sorsunk bizonytalan. Szeretnék haza nézni….!!!…

Tovább
0 Comments

A Dvorák Verein

A Dvorák Verein A bécsi művészettörténeti iskolát támogató egyesület szabályzata, 19201   1. § A Bécsi Művészettörténeti Iskolát Támogató Egyesület célja az Alois Riegl és Franz Wickhoff által alapított, Max…

Tovább
0 Comments

Max Dvorák Wilde János disszertációjáról1

Max Dvorák Wilde János disszertációjáról1 Wilde János az itáliai rézkarc kezdeteirõl írott disszertációjának bírálata2     Nagyrészt a legjobb metsző-katalógusokból vett anyag alapján Wilde úr a legrégibb itáliai rézkarcok történetének…

Tovább
0 Comments