63
Emberek
és nem frakkok 5.

Enigma 63. szám: Emberek, és nem frakkok V.

Az Emberek, és nem frakkok. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai című háromkötetes tankönyvértékű tanulmánygyűjtemény és adattár két újabb kötete, melyben Pulszky Károlyról, Palágyi Menyhértről, Ybl Ervinről, Rózsaffy Dezsőről, Felvinczi Takács Zoltánról, Antal Frigyesről, Wilde Jánosról, Gombosi Györgyről található pályakép. A válogatást Szilágyi János György Meller Péterről, Marosi Ernő Fülep Lajosról, Zrinyifalvi Gábor Németh Lajosról szóló tanulmányai egészítik ki.

Ára: 900 Ft.

Szerkesztette: Markója Csilla – Bardoly István


HÍVÓSZÓ: „EMBEREK, ÉS NEM FRAKKOK” V.

Tátrai Vilmos: Gombosi György (1904–1945)

Szilágyi János György: Aki két rókára vadászik – Meller Péter (1923–2008)


TRÓPUSOK: ANNA MENNE

Marno János: Álmában; Honnan; Anna integet…; Anna háton úszik…; Anna naplója…; Anna nevet…; Anna metszõ tekintete…; Mert; Anna mint forma…; Anna magába merülve…; Anna húsa…; Anna hízik…; Anna víz…; Anna õszül…; Anna háta…; Anna haragja…; Anna szájában sírok…; Anna torkaszakadtából nevet…; Anna nem jöhet szóba…; Anna ma nem fekszik…; Tûz van babám; Anna a vonaton…; Anna fitymálja szárnyaló szavunk…; Anna mint ennivaló…; Anna bennünket okol…; Hédi; Klastrom; Este; De profundis; A csend; Dél


MERIDIÁN: ÚJRAGOMBOLVA

Marosi Ernõ: Fülep Lajos írásai – A magyar mûvészettörténet forrásai és annak koncepciója

Zrinyifalvi Gábor: Mnémoszüné Léthé vizén – Németh Lajos mûvészettipológiája

Bardoly István: Névmutató az Enigma 62. és 63. számához