Feleky Géza – Új Kisfaludysta

Feleky Géza Új Kisfaludysta1 (Petrovics Elekről)   Régen volt, igen régen volt, amikor még illett vezércikkben foglalkozni a Kisfaludy-Társaság tagjainak tagválasztásaival. Akkor Greguss Ágost képviselte ott az esztétikát és Salamon…

Tovább
0 Comments

Schuster Gyula levelei Wilde Jánosnak

Schuster Gyula levelei Wilde Jánosnak1   Schuster Gyula2 – Wilde Jánosnak, 1914. augusztus 21.3   Kedves Wilde úr, hálásan köszönöm a lapját. Oroszország felé megyünk, sorsunk bizonytalan. Szeretnék haza nézni….!!!…

Tovább
0 Comments

A Dvorák Verein

A Dvorák Verein A bécsi művészettörténeti iskolát támogató egyesület szabályzata, 19201   1. § A Bécsi Művészettörténeti Iskolát Támogató Egyesület célja az Alois Riegl és Franz Wickhoff által alapított, Max…

Tovább
0 Comments

Max Dvorák Wilde János disszertációjáról1

Max Dvorák Wilde János disszertációjáról1 Wilde János az itáliai rézkarc kezdeteirõl írott disszertációjának bírálata2     Nagyrészt a legjobb metsző-katalógusokból vett anyag alapján Wilde úr a legrégibb itáliai rézkarcok történetének…

Tovább
0 Comments

Wilde János: Michelangelo és Leonardo

Wilde János Michelangelo és Leonardo1   Mivel úgy volt, hogy egy post festum megemlékezést tartunk Leonardo születés­napjáról, a témát is e szerint jelöltük ki: „Michelangelo és Leonardo”. De nem a…

Tovább
0 Comments

Wilde János: Az olasz rézkarcolás kezdetei

Wilde János Az olasz rézkarcolás kezdetei1   Vasari művészéletrajzainak első kiadásában kétszer szerepel, hogy egy új grafikai eljárásnak, a vas- vagy rézlemez maratósavval történő megmunkálásának Parmegianino volt a felfedezője. Vasari…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 22.

Enigma 22. szám (Ára 500 Ft) Tankönyvértékű összeállítás a változó művészetfogalomról. A művészet fogalmának átalakulása az új művészeti médiumok megjelenésének hatására (Hans-Georg Gadamer, Hans Belting, Wolfgang Welsch, Oskar Bätschman és…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 73.

Enigma 73. szám: Mozgókép a kiállítási térben (Ára: 900Ft) Vendégszerkesztő: Tóth Andrea Éva Tóth Andrea Éva, Barbara le Maitre, Alexander Alberro és Maeve Connoly írásai a képzőművészeti, múzeumi közegekben megjelenő…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 85.

Enigma 85. szám: Wilde és a bécsi iskola 3. (Ára: 900-, Ft) Az Enigma 83-84-85. száma Wilde Jánosnak, vagy ahogy később ismerték, Johannes Wildének, a világhírű magyar Michelangelo-kutatónak, a londoni…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 84.

Enigma 84. szám: Wilde és a bécsi iskola 2. (Ára: 900-, Ft) Az Enigma 83-84-85. száma Wilde Jánosnak, vagy ahogy később ismerték, Johannes Wildének, a világhírű magyar Michelangelo-kutatónak, a londoni…

Tovább
0 Comments

Gábor Eszter BARDOLY ISTVÁN 60

Gábor Eszter Bardoly István 60     Nem szeretem ezeket a kerek évfordulókat, mert az idő múlására emlékeztetnek. A hatvanadik még hagyján, mert ez a megünneplésre méltatott évfordulók legko­ráb­bija, holott…

Tovább
0 Comments

Haris Andrea ULTIMA REALITAS

Haris Andrea Ultima realitas   „Tudom, tudom, te is egy kissé szégyeled, Hogy nem úgy írok, mint az igazi énekesek, Sőt néha magam is eléggé szégyelem magam, Hogy így beszélek,…

Tovább
0 Comments

Lővei Pál BARDOLY ISTVÁN A MŰEMLÉKVÉDELEMBEN

Lővei Pál Bardoly István a műemlékvédelemben „Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének”                            Prédikátorok könyve   Bardoly Istvánt egyetemista koromban ismertem meg. A mi évfolyamunk a…

Tovább
0 Comments

Markója Csilla VAN AZ AZ EMBER

Markója Csilla Van az az ember Bardoly István köszöntése     Rémületesen kevés fényképet találok róla. Ami van, azon is pulikutyákkal látható. Mindenki pulikutyákkal van megörökítve, többnyire a konyhában vagy…

Tovább
0 Comments

Marosi Ernő BLY ÉS AZ MTA

Marosi Ernő Bly és az MTA   Aki nem kapott/kap Bly szignatúrájú cédulákat vagy e-maileket, nem tudhatja, hogy ezt az aláírást Bardoly István használja, de azt sem, hogy mit vesztett….

Tovább
0 Comments

Nagy Ildikó AKI HATVAN ÉVES…

Nagy Ildikó Aki hatvan éves…   Bardoly! – szól bele a telefonba azzal a jellegzetes hangsúllyal, amelyről sosem tudható, hogy mi következik utána: névnapi jókívánság vagy egy újabb vérfagyasztó történet…

Tovább
0 Comments

Nagy Ildikól AKI HATVAN ÉVES…

Nagy Ildikól Aki hatvan éves…   Bardoly! – szól bele a telefonba azzal a jellegzetes hangsúllyal, amelyről sosem tudható, hogy mi következik utána: névnapi jókívánság vagy egy újabb vérfagyasztó történet…

Tovább
0 Comments

Somorjay Sélysette „…ELEGEM VAN A LEGENDÁKBÓL…”

Somorjay Sélysette „…elegem van a legendákból…”   Az 1990-es évek közepén Granasztói Györgyné, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal tudományos részlegének akkori feje vezetőt keresett a Hivatal gyűjte­ményeinek élére. A könyvtárat, fotó-…

Tovább
0 Comments

Tímár Árpád KÖSZÖNTŐ

Tímár Árpád Köszöntő   Kedves Istvánka!   Ha nagyon emelkedetten akarnám kezdeni a köszöntést, akkor azt a klasszikus sort idézném, hogy: „Az emberélet útjának felén…”. De ez nem jó ide….

Tovább
0 Comments

Markója Csilla – AZ „EREDETI FORDULAT”

Markója Csilla Az „eredeti fordulat” Kállai Ernõ Mednyánszky-monográfiájáról1   Egy korabeli címlapfotón valóban úgy néz, mint egy öreg kutya. (1. kép) A hűséges, lágy, megengedő pillantás, melyért talán a szem…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 79.

Enigma 79. szám: Rembrandt, fénytörések (Ára: 900 HUF) Az Enigmának már volt egy Rembrandt-száma: akár az első, Svetlana Alpers, Mieke Bal, Gary Schwartz, Anthony Bailey írásaival fémjelzett összeállítást, a mostanit…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 78.

Enigma 78. szám: Giacometti (Ára: 900 HUF) Darida Veronika vendégszerkesztésében készült a zseniális szobrász, Alberto Giacometti munkásságának szentelt szám. A XX. század egyik legismertebb művészalakjának teoretikus felfedezése hazánkban mindmáig várat…

Tovább
0 Comments

Jean-Paul Sartre: Az abszolút nyomában

Szükségtelen hosszasan vizsgálnunk Alberto Giacometti ősöregarcát ahhoz, hogy megérezzük mögötte azt a kevély akaratot, amellyel visszahelyezimagát a kezdetekhez. A Kultúrával nem törődik, a Fejlődésben – legalábbis a képzőművészetterületén – nem…

Tovább
0 Comments

Michel Leiris: Alberto Giacometti*

Minden szempontból nehéz korszakban élünk, amikor is afetisizmus, amely – akár a legősibb időkben – emberi létezésünk alapját képezi,álcázás nélkül már csak ritkán jelenhet meg. Morális, logikai és szociálisimperatívuszaink sovány…

Tovább
0 Comments

Georges Bataille: Halálfejek*

Jacques Prévert-nek A létezés, amiben részeltetünk, csupán darabokra szakadtlétezés, mely roncsaihoz nem képes többé visszatalálni. Az elmaradottországokkal szembeállítva úgy látszik, hogy mi tele vagyunk gőggel és elégedettséggel:ez a gőg és…

Tovább
0 Comments

Georges Bataille: A maszk*

Mindazon rejtélyek közül, melyeket az élet rövidségemindannyiunk számára felkínál, a leginkább nyugtalanító és a legtöbb jelentésthordozó talán az, amelyik a maszkok jelenlétéhez kötődik. A felfoghatatlanuniverzumban nincs más emberi azokon a…

Tovább
0 Comments

Alberto Giacometti: 1920 májusa*

Amikor ma este újra nekilátok a tegnap elkezdett cikknek,már nem vagyok ugyanabban a viszonyban mindazzal, amit el akartam mondani.Mintha eltávolodtunk volna egymástól; a tények sem olyan fontosak már, vagyisinkább más…

Tovább
0 Comments

Alberto Giacometti: Az álom, a Szfinx és T. halála*

Rémülten fedeztem fel az ágyam lábánál egy hatalmas, barna,szőrös pókot. A fonál, amelyen lógott, közvetlenül a hengerpárna fölöttkifeszített hálóban végződött. „Ne, ne!” – kiáltottam fel. „Nem tudom elviselniezt az éjszakai…

Tovább
0 Comments

Alberto Giacometti: Tegnap, futóhomok*

Gyermekként (négy- és hétéves korom között) csak azokat adolgokat láttam meg a külvilágból, melyek örömömre szolgálhattak. Főkéntköveket és fákat, s csak ritkán egynél több tárgyat egyszerre. Emlékszem, hogylegalább két nyáron…

Tovább
0 Comments