Bartók Imre: Vergilius él

Bartók Imre Vergilius él   akit a szó morajlása lehengerelt és magába foglalt, a szóval együtt lebegett, mindazonáltal minél jobban beburkolta a szó, és minél jobban benyomult ő az áradó…

Tovább
0 Comments

Johannes Hofer: De nostalgia – A honvágyról

Johannes Hofer De nostalgia – A honvágyról1 1688   I. §. Az utóbbi időben az orvostudományi tárgyak szinte áttekinthetetlen sokféleségét megismerhetvén nem voltam biztos benne, hogy mely témát válasszam fejtegetéseim tárgyául,…

Tovább
0 Comments

Marno János: A béka; Mondom, hogy a mimikri; Nem vagyok; A bolygó szája; A kognitív költészet kőbölcsője; Téli mese; Viselet; A méreg nyelve; Ideje a krokodilkönnyeknek; A halál, a tészta, és a lányka; Mélanie titka

Marno János   A béka   Emlékszel a békára, mely éjszaka egy teraszon a kánikulában a tarkódon termett? Odakaptál, mert úgy meglepett a nyirkos csapás a beszélgetés közben, melyet a…

Tovább
0 Comments

Angelo Brelich: Miért a vallástörténet?

Angelo Brelich Miért a vallástörténet? ELSŐ FEJEZET: IGAZSÁG ÉS TUDOMÁNY – EGY ÉLET1   Tudományos tevékenységem szempontjából az életem többé-kevésbé három jól elkülöníthető szakaszra bontható. Volt egy hosszú időszak, amikor…

Tovább
0 Comments

Somlyó György: Szilveszteri könyvköszönõ – Az „etruszko-korinthosi vázafestészet” szerzõjének (különös tekintettel a 247. l. 59. jegyzetére)

Somlyó György Szilveszteri könyv-köszönő AZ „ETRUSZKO-KORINTHOSZI VÁZAFESTÉSZET” SZERZŐJÉNEK ( KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 247. 1. 59. JEGYZETÉRE)   Jancsikám, művedre s a (halhatatlan- ság-igérő – nékem-e? vagy neked? majd elválik!) JEGYZETRE…

Tovább
0 Comments

Karinthy Ferenc levele Szilágyi János Györgynek

Karinthy Ferenc levele Szilágyi János Györgynek1   Kedves Barátom!   Nem is tudod milyen nagy örömet szereztél nekem a Pheidiásról s a Parthenonról írott kicsiny – csak terjedelmére nézve kicsiny!…

Tovább
0 Comments

Radnóti Sándor: „A múlt se pihen”

Radnóti Sándor „A múlt se pihen”1   A Szirénzene Szilágyi János György klasszika-archeológiai és ókortudomány-történeti tanulmányait tartalmazza. A klasszika-archeológia az ókori Görögország és Itália tárgyi világát kutatja. Szerzőnk ennek egy területén…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 91.

Enigma 91. szám: Hauser Arnold (Ára: 900-, Ft)   Hauser Arnold (1892–1978) művészettörténész a 20. század elejének Budapestjén, részben a Vasárnapi Körben formálódó speciális, szintézisekre törekvő gondolkodás- és írásmódot egy…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 90.

Enigma 90. szám: Passuth Krisztina (Ára: 900-, Ft)   A 80 éves Passuth Krisztina, művészettörténész, egyetemi oktató tiszteletére készült összeállítás, mely a magyar modernizmus témakörében készült tanulmányokat foglal magában, kollegák,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 89.

Enigma 89. szám: Nosztalgiák (Ára: 900-, Ft)   Az Enigma 89. kortárs művészetelméleti témájú számában, melynek vendégszerkesztője Darida Veronika, a nosztalgia fogalmának alakváltozásait követjük végig. Habár maga a kifejezés –…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 88.

Enigma 88. szám: Szilágyi János György 2. (Ára: 900-, Ft)   Szilágyi János György (1918−2016) ókortudós, művészettörténész egyike annak a néhány klasszika-archeológusnak, akik nemcsak szűkebb tudományukra, de a társadalomtudományok több…

Tovább
0 Comments

Örkény István: Kereplő

Örkény István Kereplő1   Cuppogott a hó a talpuk alatt. – Stefi szép lány – mondta Szilágyi. – De még milyen szép! Tündöklő, igézetes. Lomhán járt, mint akinek idegen közeg…

Tovább
0 Comments

Örkény István: Macska az esőben

Örkény István Macska az esőben1   Az ötlet, hogy kirándulást tegyenek a Dobogókőre, Szilágyitól származott. A helyi­érdekűn még nem panaszkodott. Csak később jött rá, amikor meredek erdei kapasz­kodókat kellett megmászni,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 87.

Enigma 87. szám: Szilágyi János György 1. (Ára: 900-, Ft) Szilágyi János György (1918−2016) ókortudós, művészettörténész egyike annak a néhány klasszika-archeológusnak, akik nemcsak szűkebb tudományukra, de a társadalomtudományok több ágára…

Tovább
0 Comments

Gömöri Jenő Tamás: Margit és Ferenc

Gömöri Jenő Tamás Margit és Ferenc1                        Wilde Margitnak és Ferencnek   Jó József-Utcám, Margitot és Ferencet nem gyötrik, nem üldözik: ám ki-nemest óvhat a maga jobb sorsa ma attól,…

Tovább
0 Comments

Enigma no. 86.

Enigma 86. szám: Wilde és a bécsi iskola 4. (Ára: 900-, Ft) Az Enigma 86. száma a tavaly megjelent, a világhírű Michelangelo-kutató művészettörténész, Wilde János és a bécsi iskola kapcsolatát…

Tovább
0 Comments

FONTOSABB SZEREPLÕK AZ ÚJABB MEDNYÁNSZKY-FORRÁSOK ELÉ

Fontosabb szereplők Az újabb Mednyánszky-források elé   Czóbel István (1847–1932) közgazdasági és filozófiai író. Balogfalvi Czóbel Imre és br. Vay Éva (Evelyn) gyermeke, Czóbel Minka és Emma bátyja, Mednyánszky László…

Tovább
0 Comments

Markója Csilla: A mérleg nyelve – Szó és kép Nádas Péter művészetében

Markója Csilla: A mérleg nyelve – Szó és kép Nádas Péter művészetében (5990.- Ft)

Nádas nagyon tud nézni, rettentően, akár az angyalok. Úgy néz egy körtefára, ahogy egy emberre, az emberre úgy, mint egy árnyékra, az árnyékra úgy, mint… A finomság vadságával pillant körbe, e vadság és finomság jelöl ki ösvényeket a fényképek közt, a fény és a sötét képei közt. Hogy az ösvények párhuzamosak-e, és hogy  e kijelentésnek volna-e értelme, azt, mint mindent, az olvasóra bízzuk. Nem mondjuk meg tehát, mi van ebben a könyvben, miminden, nem akarjuk, hogy az olvasó már a borítón képben legyen. Lépj be hát, olvasó, ha mersz, ebbe a fényes és sötét ismeretlenbe, ami ez a könyv, képek és szövegek kalandja vár.

Esterházy Péter
 

A Meridián kiadó és a Jelenkor kiadó közös kiadványa. Kapható a nagyobb könyvesboltokban.

Tovább
0 Comments

Rövidítések

Rövidítések   BFL Budapest Főváros Levéltára   Frakkok 2007. „Emberek, és nem frakkok”. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény. [Enigma, No 47., 48., 49.] Szerk. Markója Csilla, Bardoly István….

Tovább
0 Comments

Wilde János: Az utolsó humanista

Wilde János Az utolsó humanista1   Ha egy nagy ember hal meg, a gyász nem csak a család közösségét érinti. Az emberi nagyság előtti csodálat, elérzékenyülés enyhíti a veszteség okozta…

Tovább
0 Comments

Karl Maria Swoboda néhány levele Wilde Jánosnak

Kovács Gergely Karl Maria Swoboda néhány levele Wilde Jánosnak Adalékok a bécsi iskola magyar kapcsolatainak recepciójához   Karl Maria Swoboda és Wilde János kapcsolata főleg „nagy elődjük”, az őket 1913-ban,…

Tovább
0 Comments

Tolnai Károly levelei Wilde Jánosnak

Tolnai Károly levelei Wilde Jánosnak1     Tolnai Károly2 – Wilde Jánosnak, Bécs, [1918]. október 23.3   okt. 23. Mélyen tisztelt Doktor Úr!   Több mint egy hete, hogy megfogadtam…

Tovább
0 Comments