89
Nosztalgiák

Enigma no. 89

Enigma 89. szám: Nosztalgiák (Ára: 900-, Ft)

Az Enigma 89. kortárs művészetelméleti témájú számában, melynek vendégszerkesztője Darida Veronika, a nosztalgia fogalmának alakváltozásait követjük végig. Habár maga a kifejezés – nostos algos – a tudományos, orvosi nyelvhasználatban először csak a XVII. században jelent meg (Johannes Hofer disszertációja nyomán, melyből részletet közlünk), az általa leírt honvágy érzésére már az antikvitástól kezdve számos példát találunk. A nosztalgikus ember az időben szeretne visszatérni egy már elmúlt, elveszett vagy talán soha nem létezett múlt képéhez, ezért tekinthető a nosztalgia a melankólia egyik jellegzetes formájának. Összeállításunkban először a nosztalgia történeti megközelítéseit és értelmezéseit vizsgáljuk, majd kitérünk néhány alakzatára (miniatűrök, gyűjtőmánia, romok), irodalmi és képzőművészeti példák segítségével, így próbáljuk megragadni, hogy mit is jelent a nosztalgia esztétikai tapasztalata. A válogatás fontos eleme Anselm Kiefer művészeti előadásainak a közlése. Az összeállítást, melyben Petar Bojanic, Bartók Imre, Nemes Zoltán Márió, Marno János, Radics Viktória szövegei olvashatók, Darida Veronika vezeti be, és Varga Tünde illetve Fischer Gábor foglalja össze tanulságait. A számban egy fotográfiai blokk is található, Nádas Péter fotóelméleti esszéjével, Mikael Olsson, Vancsó Zoltán, Markója Csilla fotográfiáival és Markója Csilla Vancsó Zoltánnal készített interjújával.

NOSZTALGIÁK
Szerkesztette: Darida Veronika, Bardoly István, Markója Csilla


HÍVÓSZÓ – A NOSZTALGIA MINT HONVÁGY
Johannes Hofer: De nostalgia – A honvágyról
Petar Bojanic´: Honvágy és nosztalgia – A háborúból való kilépés mint örök visszatérés a háborúba
Bartók Imre: Vergilius él


MERIDIÁN – ROM ÉS NOSZTALGIA
Darida Veronika: Nosztalgiaromok
Anselm Kiefer: A mûvészet túléli a romjait
Varga Tünde: A képzelõerõ hatalma? – Mûvészet a nyugati világ mûvészet-fogalmának romjain
Nemes Z. Márió: Bildung és Züchtung – Megjegyzések Dobai Péter archaikus torzójáról
Marno János: A hüllõ tévedhetetlensége
Radics Viktória: Eredet-delta – Marno Giacomettivel
Fischer Gábor: A nosztalgia – Adalékok egy fogalom történetéhez


TRÓPUSOK – FOTOGRÁFIÁK ÉS NOSZTALGIÁK
Nádas Péter: Kölcsönzött tájak, kölcsönvett tárgyak – A kép tere és a tér képzete Mikael Olsson fotográfiáin
Marosi Ernõ: „Elmés funkcionalitás” és „a dolgok pászentosságának elve” – Egy mûvészettörténész megjegyzései
Markója Csilla: Nosztalgiaromok ornamentikája – Vancsó Zoltán legújabb albuma: A Facebook-évek
„A képek úgyis megtalálnak” – Markója Csilla kérdezi Vancsó Zoltánt