104
Fantomok,
filmek, képek 1.

Enigma no. 104.

Lapszámunk olyan – Magyarországon jobbára ismeretlen, az ezredforduló óta a nemzetközi film vezéralakjainak tekintett – filmrendezők életművének bemutatását célozta, akiknek a munkássága eddig a legerősebben aknázta ki a digitális médium immaterializáló hatását. Ez a reakció éppúgy megmutatkozhatott tematikus-narratív formában (a kísértet motívumának cselekményszervező elvvé tétele), mint formai-technológiai érdeklődésben (a digitális médium kapacitásaival való kísérletezés). Ezekből a tendenciákból igyekeztünk minél tágabb válogatást nyújtani, elsősorban a Távol-Kelet és a „globális dél” perifériaországainak kiemelkedő alkotóira fókuszálva. A 104-es számban Tarr Béla filmjeinek képzőművészeti kapcsolataira (Munkácsy, Mednyánszky), Lav Diazra, illetve Apichatpong Weeresathekul thai művész videoinstellációira, a kasseli Dokumentán bemutatott kísértet-szobrára és más transzmediális vizuális művészeti alkotásaira és múzeumi installációira koncentráltunk, Szőcs Petra színes fotósorozatával kísérve, mely fiktív képkockákat mutat be egy nemlétező román újhullám filmjeiből.

Szerkesztette: Sipos Balázs és Markója Csilla

HÍVÓSZÓ – FANTOMENCIKLOPÉDIA

Sipos Balázs: Az újhullámok hullámzása – Szerkesztõi elõszó

Nicole Brenez: Modell nélküli testek
Kemény Lili – Perczel Júlia – Sipos Balázs – Szabó Marcell: Fantomjaink – Beszélgetés a kortárs filmes figurációról
Kemény Lili: Eltitkolt háború – Álmok és szellemek Apichatpong Weerasethakul Ragyogó nekropoliszában

Markója Csilla: A kísérteties esztétikája – Szellem-képek Tsai Ming-liang és Apichatpong
Weerasethakul mûvészetében 1.

MERIDIÁN – MELANKÓLIÁK: TARR BÉLA ÉS LAV DIAZ
Korpa Tamás: Ecce homo – Házkutatás Nikolaus Geyrhalter Homo sapiensében
Földényi F. László: Zsigeri történelem – Lav Diaz: Melancholia
Markója Csilla – Sipos Balázs: Sátántangózás – Beszélgetés Tarr Béla és Lav Diaz filmjeirõl 1.

TRÓPUSOK – FANTOMSZÁLAK
Körösztös Gergõ: Feng Ai ecloga
Fekete Ádám: Nemkülönben (Chantal Akermannak)

Bartók Imre: Kések és kamerák – Vázlatos gondolatok a nyugati és a keleti horror
különbségérõl

Lichter Péter: Szigetek az áramlatban – Ben Rivers: Slow Action

Smid Róbert: Dobbantás, doppelgängerek és drogok – Az analóg és a digitális három
epizódjának rövid összefoglalása a film kittleri médiatörténetében

Jelen számunkat Szõcs Petra fotóesszéjével és Markója Csilla fotóival
illusztráltuk.