74
Derkovits-olvasókönyv
I. kötet

Enigma no. 74

DERKOVITS-OLVASÓKÖNYV 1.Szerkesztette: Markója Csilla – Bardoly István HÍVÓSZÓ – DERKOVITS-OLVASÓKÖNYV 1.Markója Csilla: A megsértett otthon lakói – A Derkovits-olvasókönyv elé Derkovits Gyula: Emlékek Derkovits Gyula verseiDerkovits Gyuláné: Derkovits Gyula –…

Tovább
73
Mozgókép
a kiállítási térben

Enigma no. 73

MOZGÓKÉP A KIÁLLÍTÁSI TÉRBEN Vendégszerkesztõ: Tóth Andrea Éva HÍVÓSZÓ – MOZGÓKÉPTÉRTóth Andrea Éva: Felvillanó képek – Mozgóképek és kiállítási terek találkozása Barbara Le Maître: A mozihatástól a táblaképformáig Alexander Alberro:…

Tovább
72
Hisztériák

Enigma no. 72

HISZTÉRIÁKVendégszerkesztõ: Darida Veronika MERIDIÁN: HISZTÉRIÁK EGYKORDarida Veronika: Elöljáróban a válogatásról Georges Didi-Huberman: Ezer formában egy sem Marno János: Viharban; Szag; Pertli Jean-Bertrand Pontalis: Freud és Charcot között – Színpadról színpadraJean-Marie…

Tovább
71
Nádas Péter 70
II. kötet

Enigma no. 71

NÁDAS PÉTER 70 – MÁSODIK KÖTETSzerkesztette: Markója Csilla HÍVÓSZÓ: NÁDAS PÉTER SZÜLETÉSNAPJÁRAIlma Rakusa: Doppelbelichtung – Kettõs megvilágítás Képmellékletek Christina Viragh: Az éj fejedelme – Nádas Péter születésnapjára Marc Martin: …Hatolj…

Tovább
70
Nádas Péter 70
I. kötet

Enigma no. 70

NÁDAS PÉTER 70 – ELSÕ KÖTETSzerkesztette: Markója Csilla HÍVÓSZÓ: NÁDAS PÉTER SZÜLETÉSNAPJÁRAMarkója Csilla: Nádas Péter születésnapjára Joachim Sartorius: Der Katalog von Alexandria Esterházy Péter: Egy fordítás meghiúsulásának története Richard Swartz:…

Tovább
115
Emberek
és nem frakkok 10.

Enigma no. 115

„EMBEREK ÉS NEM FRAKKOK” – A MAGYAR MÛVÉSZETTÖRTÉNET-ÍRÁS NAGY ALAKJAI 10.Szerkesztette: Markója Csilla és Bardoly István MERIDIÁN – FRAKKOK 10. Végh János: Divald Kornél (1872–1931) Farbaky Péter: Schoen Arnold (1887–1973)…

Tovább
114
Emberek
és nem frakkok 9.

Enigma no. 114

„EMBEREK ÉS NEM FRAKKOK” – A MAGYAR MÛVÉSZETTÖRTÉNET-ÍRÁS NAGY ALAKJAI 9.Szerkesztette: Markója Csilla és Bardoly István MERIDIÁN – FRAKKOK 9. Langó Péter: Hampel József (1849–1913) Gellér Katalin: Malonyay Dezső (1866–1916)…

Tovább
111
Emberek
és nem frakkok 8.

Enigma no. 111

„EMBEREK ÉS NEM FRAKKOK” – A MAGYAR MÛVÉSZETTÖRTÉNET-ÍRÁSNAGY ALAKJAI 8.Szerkesztette: Markója Csilla és Bardoly István Ára: 900 Ft MERIDIÁN – FRAKKOK 8.Ugry Bálint – Markója Csilla: Hekler Antal (1882–1940)Nagy Eszter:…

Tovább
110
In memoriam Beke László

Enigma no. 110

IN MEMORIAM BEKE LÁSZLÓSzerkesztette: Markója Csilla és Bardoly István Ára: 900 Ft HÍVÓSZÓ – A PÉCSI BEKE LÁSZLÓ-KONFERENCIASzijártó Zsolt: Kultúra- és médiatudományi reflexiók Beke László életmûvére – Az összeállításeléHavasréti József:…

Tovább
109
Emberek
és nem frakkok 7.

Enigma no. 109

„EMBEREK ÉS NEM FRAKKOK” – A MAGYAR MŰVÉSZETTÖRTÉNET-ÍRÁSNAGY ALAKJAI 7.Szerkesztette: Markója Csilla és Bardoly István 2021. évi második két számunk a művészettörténet tudománytörténetének eddigi legnagyobb vállalkozását folytatta, amelynek során az…

Tovább
108
Emberek
és nem frakkok 6.

Enigma no. 108

„EMBEREK ÉS NEM FRAKKOK” – A MAGYAR MŰVÉSZETTÖRTÉNET-ÍRÁSNAGY ALAKJAI 6.Szerkesztette: Markója Csilla és Bardoly István 2021. évi második két számunk a művészettörténet tudománytörténetének eddigi legnagyobb vállalkozását folytatta, amelynek során az…

Tovább
107
Művészettörténeti
Tanszék története 2.

Enigma no. 107

A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANSZÉK TÖRTÉNETE 2.Szerkesztette: Markója Csilla, munkatársa: Bardoly István Az Enigma 106-107-es dupla számában a Művészeti iskolák és művésztelepek után most az ELTE Művészettörténeti Tanszékének történetével kezdtünk visszaemlékezések közreadása…

Tovább
105
Fantomok,
filmek, képek 2.

Enigma no. 105

A kísértet a fenomenológiai-pszichés szinten a társadalmi izoláció és elidegenedés vagy a személyes trauma; a szociális-politikai szinten a biopolitikai kizárás megjelenítése; a történeti szinten pedig a feldolgozatlan, cenzúrázott vagy eltagadott…

Tovább
104
Fantomok,
filmek, képek 1.

Enigma no. 104.

Lapszámunk olyan – Magyarországon jobbára ismeretlen, az ezredforduló óta a nemzetközi film vezéralakjainak tekintett – filmrendezők életművének bemutatását célozta, akiknek a munkássága eddig a legerősebben aknázta ki a digitális médium…

Tovább
103
Kós Károly

Enigma no. 103.

Enigma 103. A hidegháború időszakában Kelet-Európában létrejött művészeti archívumok az avantgárd legújabb, decentralizált és transznacionális feldolgozásainak megkerülhetetlen forrásaivá váltak. Emellett azok a kelet-európai művészek által létrehozott archívumok, amelyek az államszocialista…

Tovább
102
Galavics Géza 80

Enigma no. 102.

Enigma 102. szám: Galavics Géza 80   Az Enigma 102. számának apropóját az adta, hogy Galavics Géza, a magyar művészettörténet-írás kiemelkedő alakja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, nemzedékek nevelője,…

Tovább
101
Farkas István 2.

Enigma no. 101.

Enigma 101. szám: Farkas István 2. Farkas István, az első világháború utáni magyar modernizmus egyik legeredetibb alkotója, kivételes életművet hagyott hátra, amely semmiféle stíluskategóriába nem illeszthető be. 101. számunk, Derkovits-, Mednyánszky-…

Tovább
100
Marosi Ernő 80

Enigma no. 100.

Enigma 100. szám: Marosi Ernő 80 Az Enigma 100. számának apropóját az adta, hogy Marosi Ernő professzor, a magyar művészettörténet-írás doyenje, a Magyar Tudományos Akadémia volt alelnöke, akadémikus, egyetemi tanár, nemzedékek…

Tovább
99
Lehetetlen
Realizmus

Enigma no. 99.

Enigma 99. szám: Lehetetlen realizmus Az Enigma 99. száma az Artpool Művészetkutató Központtal együttműködésben készült Kürti Emese vendégszerkesztésében. A 2019-ben Szegeden megrendezett 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei konferencián elhangzott Lehetetlen Realizmus – művészeti utópiák…

Tovább
98
Farkas István 1.

Enigma no. 98.

Enigma 98. szám: Farkas István 1. Farkas István (1887–1944), az első világháború utáni magyar festészet egyik legeredetibb alkotója, kivételes életművet hagyott hátra, amely semmiféle stíluskategóriába sem illeszthető be. A magyar…

Tovább
97
Enigma 25

Enigma no. 97.

Enigma 97. szám: Enigma 25 (Ára: 900-, Ft)

 

Az Enigma fennállásának 25. évfordulóját ünnepeljük ezzel az összeállítással. Archív fotók, illetve Tandori Dezső és Marno János versei közlése mellett a kortárs művészet iránti elkötelezettségünknek megfelelően felkértünk 15 neves művészettörténészt, művészeti kritikust és írót (Bán Zoltán András, Bartók Imre, Sipos Balázs, Radics Viktória, Földényi F. László, Forgács Éva, Horányi Attila, Kovalovszky Márta stb.), hogy írjanak egy számukra kiemelten fontos, magyar, lehetőleg modern vagy kortárs műalkotásról egy klasszikus elemzést vagy esszét. Az így született műelemzéseket színes képblokkal kísértük.

A Gerevich-tanítvány Genthon István a Horthy-éra művészettörténet-írásának egyik legnagyobb alakja, Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig című összefoglaló művészettörténeti kézikönyv szerzője. Érdeklődése középpontjában elsősorban a középkori magyarországi, illetve a XX. századi magyar művészet állt. Utóbb a Gresham-kör és Bernáth Aurél nevével fémjelezhető művészeti irányzat propagátora lett, mintegy a „konzervatív, polgári középút” pozícióját foglalva el az avantgárd és a hivatalos kultúrpolitika két véglete között. A Gerevich képviselte hivatalos művészettel, a Római iskolával szemben Egry József és Bernáth Aurél művészete állt közelebb hozzá, Nagybánya örökségét ápolta. Ünnepi számunkban helyett kapott Genthon hagyatékából a két háború között született, művészekről, művészettörténészekről összegyűjtött kéziratos anekdotagyűjteménye Vidám tudomány címmel. Ezen kívül olvasható két nagyobb lélegzetű tanulmány, Gosztonyi Ferencé Fülep Lajosról, és egy angol összefoglaló szöveg Hauser Arnoldról: ebben az Enigma nemzetközi szinten is jelentős érdeklődésre számot tartó, a Hauser fiatalkori írásaiból, első műkritikáiból és a hagyatékból szemelgető Hauser-összeállításunkat szemléztük, mutattuk be a nagyvilágnak.

Tovább
96
Gerevich Tibor-
olvasókönyv 3.

Enigma no. 96.

Enigma 96. szám: Gerevich Tibor-olvasókönyv 3. (Ára: 900-, Ft)

 

Az Enigma 95. számban közreadott Gerevich Tibor-olvasókönyv folytatása a korábban megjelentetett anyagokat egészíti ki Marosi Ernő professzor tanulmányával Horváth Henrik művészettörténészről, valamint közöl egy felbecsülhetetlen értékű forrást, Lepold Antal kanonok levelezését az esztergomi feltárásokról. Herman Lipót a Szinyei Társaság ötletgazdájaként és alapítójaként jelentős szerepet játszott a Horthy-éra kultúrpolitikájában – 1920-as közreadott naplói megörökítik a Szinyei Társaság megalapításának körülményeit és előzményeit is, beszámolnak „Pali bácsi”, azaz a szeretve tisztelt Szinyei Merse Pál haláláról. Ebben a számunkban adtuk közre Max Dvorák és Alois Riegl, a bécsi iskola meghatározó művészettörténész alakjainak komplett magyarországi recepcióját a háború előtti sajtóból. A számot színes képblokk kíséri.

Tovább
95
Gerevich Tibor-
olvasókönyv 2.

Enigma no. 95.

Enigma 95. szám: Gerevich Tibor-olvasókönyv 2. (Ára: 900-, Ft)

 

Az Enigma érdeklődésének fókuszában jó ideje áll a két világháború közötti magyar művészettörténet-írás történetének kutatása, amit már két vastag, Gerevich Tiborról és a Római iskoláról kiadott forrásgyűjteménnyel is megalapoztunk. Ezt folytatjuk azon számainkkal, melyekben Klebelsberg és Hóman bizalmasát, a római iskola alapítóját, Gerevich Tibort korabeli források alapján, előítéletektől mentesen, új szemszögből mutatjuk be az olvasóknak. Újabb Gerevich-számaink megjelenésének apropóját az adja, hogy sikerült feldolgozni a család birtokában lévő hagyaték-részt, ebben főképpen levelezés, illetve rendkívül izgalmas fotóanyag található. Közöljük a ma is élő családtagok (Gerevich László, Gerevich-Kopteff Éva) visszaemlékezéseit, soha nem látott családi fotókat, képeket a korabeli művészettörténet tanszékről és a római iskola tagjainak műveiről, továbbá azokat a karikatúrákat és Jeges Ernő-féle élcműveket, melyek Gerevich Tibort örökítik meg.

Tovább
94
1919
művész-szemmel 2.

Enigma no. 94.

Enigma 94. szám: 1919 művész-szemmel 2. (Ára: 900-, Ft)

 

Herman Lipót az úgynevezett műcsarnoki festők körébe tartozott, nem a modernista vonulathoz, így az 1919-es forradalmi megmozdulásokat és a Nyolcak, illetve Kassákék tevékenységét is erős távolságtartással figyelte. A Művészasztal című könyv szerzőjének páratlan dokumentumértékű kéziratos naplója egy hivatását szenvedélyesen szerető képzőművész napi műteremgondjai mellett betekintést enged a kor képzőművészeinek hamar bekövetkező csalódástörténetébe is, bemutatva az ún. művészkataszter, illetve a képzőművészek szakszervezete körül forrongó indulatokat és a hazai források között egyedülálló módon napról napra követi az eseményeket. A naplóközlést a forrást értelmező tanulmányokkal egészítettük ki (Rockenbauer Zoltán, Szeredi Merse Pál, Szücs György, Hessky Orsolya és Barki Gergely tollából és számos, Herman Lipót hagyatékából származó, még soha nem közölt korabeli fotóval (Ripplről, Szinyeiről stb.), illetve rajzokkal (Kernstokról, Petrovicsról, Nemes Marcellről stb.), valamint festményekkel illusztráltuk.

Tovább
93
1919
művész-szemmel 1.

Enigma no. 93.

Enigma 93. szám: 1919 művész-szemmel 1. (Ára: 900-, Ft)

 

Az Enigma 93. számában a konzervatív festőművész, Herman Lipót legendás, egy életen át vezetett naplóiból közreadjuk az 1919-es feljegyzéseket, kiegészítve Tímár Árpád befejezetlenül maradt, a korabeli művészeti élet sajtóvisszhangját tartalmazó gyűjtésével, mely elsősorban a Nyolcak, Kassák, Uitz és a modernista törekvések kortárs recepciójára fókuszál, továbbá Bardoly István írását a művészkataszter történetéről. Herman Lipót mintegy 20 000 oldalas, páratlan forrásértékű naplója első részletének közléséhez, melyben a képzőművészek közül egyedüliként megörökíti a történelmi időszak mindennapjait, Szücs György írt bevezetőt, Herman Lipót rajzait és karikatúráit Hessky Orsolya pedig méltatja. A számot Herman Lipót műveivel illusztráltuk.

Tovább
92
Kós Károly

Enigma no. 92.

Enigma 92. szám: Kós Károly (Ára: 900-, Ft)

 

Az Enigma 92. számában közöljük Kós Károly és Papp Aurél levelezését, mely sok fontos információt tartalmaz az első világháború utáni évtizedek (1922-1960) romániai, erdélyi politikai és művészet-közéleti állapotairól, a többségi állam és a nemzetiségek egyéni módon megítélt viszonyrendszeréről. Kós Károly Papp Aurél festőművésznek az 1922-es választásokon, Szatmáron elszenvedett veresége után írt először, s – kisebb-nagyobb megszakításokkal – a festő-szobrász haláláig leveleztek. Az erdélyi népek (románok, magyarok, szászok) és kultúrájuk, művészetük-művészeik együttműködésében és kölcsönös megismerésében, egymás segítésében bízó s ezért dolgozó Kósnak Papp Aurélra először a kiállított művei (1921) hívták föl a figyelmét. Benne az erdélyi kultúráért önzetlenül és elkötelezetten dolgozó kultúrmunkást látott, akivel meg tudta – és meg akarta – osztani az aktuális politikai nézeteit ugyanúgy, mint szerkesztői (Erdélyi Helikon) gondjait, kiállítás-szervezési nehézségeit, életvezetési problémáit, a legbensőbb érzéseit is. Kós Károly és Papp Aurél kéziratból kiolvasott levelezésének publikálása felbecsülhetetlen értékű forrásművet jelent az erdélyi magyar és román kapcsolatok kutatói, továbbá a Kós Károly életművével foglalkozók és a képzőművészet iránt érdeklődők, a művészettörténész szakma számára egyaránt. Sümegi György évtizedes kutatómunkájának eredményeit bevezető tanulmánnyal és színes képmelléklettel adtuk közre.

Tovább
91
Hauser Arnold

Enigma no. 91

Hauser Arnold (1892–1978) művészettörténész a 20. század elejének Budapestjén, részben a Vasárnapi Körben formálódó speciális, szintézisekre törekvő gondolkodás- és írásmódot egy elsősorban a művészet és irodalom társadalmi hátterére irányuló érdeklődéssel…

Tovább
90
Passuth Krisztina 80

Enigma no. 90

Enigma 90. szám: Passuth Krisztina 80 (Ára: 900-, Ft) A 80 éves Passuth Krisztina, művészettörténész, egyetemi oktató tiszteletére készült összeállítás, mely a magyar modernizmus témakörében készült tanulmányokat foglal magában, kollegák,…

Tovább
89
Nosztalgiák

Enigma no. 89

Enigma 89. szám: Nosztalgiák (Ára: 900-, Ft) Az Enigma 89. kortárs művészetelméleti témájú számában, melynek vendégszerkesztője Darida Veronika, a nosztalgia fogalmának alakváltozásait követjük végig. Habár maga a kifejezés – nostos…

Tovább
88
Szilágyi János
György 2.

Enigma no. 88

Enigma 88. szám: Szilágyi János György 2. (Ára: 900-, Ft) Szilágyi János György (1918−2016) ókortudós, művészettörténész egyike annak a néhány klasszika-archeológusnak, akik nemcsak szűkebb tudományukra, de a társadalomtudományok több ágára…

Tovább
87
Szilágyi János
György 1.

Enigma no. 87

Enigma 87. szám: Szilágyi János György 1. (Ára: 900-, Ft) Szilágyi János György (1918−2016) ókortudós, művészettörténész egyike annak a néhány klasszika-archeológusnak, akik nemcsak szűkebb tudományukra, de a társadalomtudományok több ágára…

Tovább
82
Mednyánszky-
olvasókönyv 3.

Enigma no. 82

Enigma 82. szám: Mednyánszky-olvasókönyv 3. (Ára: 900-, Ft) Minden idők legsikeresebb Enigma-száma az a Mednyánszky-olvasókönyvnek nevezett kiadvány volt, melyben első ízben adtuk közre Mednyánszky László levelezését, naplójegyzeteit cenzúrázatlanul, továbbá a…

Tovább
81
Mednyánszky-
olvasókönyv 2.

Enigma no. 81

Enigma 81. szám: Mednyánszky-olvasókönyv 2. (Ára: 900-, Ft) Minden idők legsikeresebb Enigma-száma az a Mednyánszky-olvasókönyvnek nevezett kiadvány volt, melyben első ízben adtuk közre Mednyánszky László levelezését, naplójegyzeteit cenzúrázatlanul, továbbá a…

Tovább
69
A Nyolcak helye

Enigma 69. szám: A Nyolcak helye

A Nyolcak centenáriumi kiállításához kapcsolódóan az ELTE Művészettörténeti Intézete és a Nyolcak Kutatócsoport tudományos ülésszakot rendezett. Az ELTE Művészettörténeti Intézetével együttműködésben megjelentetett szám a konferencia anyagaiból nyújt válogatást a következő…

Tovább
66
Idegenben

Enigma 65. szám: Idegenben

Az Idegenben című összeállítás a Tanácsköztársaság után külföldre emigrált magyar művészek, Kernstok Károly és Ferenczi Béni életére és munkáira vonatkozó forrásanyagokat és tanulmányokat közöl, valamint Tolnay Károly művészettörténésznek a Ferenczy…

Tovább
61
Marosi Ernő

Enigma no. 61.

Enigma 61. szám: Marosi Ernő (Ára: 900 Ft) Markója Csilla, Mojzer Miklós, Jovánovics György köszöntik Marosi Ernő művészettörténészt. Tisztelgő tanulmányok Marosi Ernő kutatásai kapcsán Fülep Lajosról: Gosztonyi Ferenc, Tímár Árpád….

Tovább